İmece İmpact

imece impact | The Academys


Değişim yaratan bireylerin ve kurumların sosyal ve çevresel fayda odaklı dönüşüm yolculuklarında, kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen imece, büyüme aşamasındaki girişimlere için imece impact programı altında destek vermekte. Bu girişimlerden biri de The Academys!

The Academys Etki Raporu yayında!

Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandıran ve bu girişimlerin ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı amaçlayan imece impact programı dahilinde,
The Academys “Etki Raporu” yayında!